Els panells de les torres centrals: així són i així els vam idear

Tot i les diferències en diàmetre, alçària i nombre de costats de cadascuna de les sis torres centrals de la Sagrada Família, el sistema de divisió en panells de pedra és, tipològicament, el mateix. En tots els casos, les finestres triangulars es van superposant en altura en nivells successius, i sempre hi ha tres finestres a cada nivell. Tanmateix, es van alternant dos tipus de panells: hi ha els que semblen una lletra W, perquè tenen la finestra del mig amb la punta cap amunt, i els que tenen forma d’M, en tenir la punta de la finestra cap avall.

 

LA PEDRA, PROTAGONISTA I NECESSÀRIA

La resistència al vent en un edifici de gran alçària és un tema molt important. En el cas dels cimboris centrals, situats a altures que van dels 135 als 172,5 metres, es feia necessari buscar mecanismes que permetessin assolir resistència i estabilitat, però amb la voluntat clara que seguissin essent de pedra i mantinguessin la textura i l’expressivitat definides des de l’inici de l’obra.

Tanmateix, no era possible plantejar com a solució l’ús únic i exclusiu de la pedra com a element resistent, ja que demanaria uns gruixos de murs excessius, massa pesants per a les estructures lleugeres d’arbres i branques ja construïdes al dessota. Per això, es va pensar en uns murs de pedra amb un gruix raonable i amb uns cables d’acer a l’interior que, en ser tensats, donessin l’estabilitat requerida a tot el conjunt.

 

ELS ASSAJOS PREVIS

Després d’idear aquest sistema de panells de pedra tesada, vam decidir fer un assaig amb un panell de prova de vuit filades de pedra simplement amorterades, però travessades per uns cables de tesat que les comprimien totes en un sol bloc. Vam deixar el panell recolzat pels extrems sobre dues bigues i vam pujar al damunt tot l’equip humà que estàvem treballant en aquest projecte, en un intent de simular la força del vent perpendicular sobre el panell. En total, vam pujar a sobre del panell una quinzena de persones, amb un pes superior a una tona… i va funcionar: el panell va resistir!

Van caldre, però, més assajos. Primer, es va fer un prototip dels panells més petits, els dels Evangelistes, superposant dos nivells. Aquest assaig va servir per provar tot el procés complet de fabricació dels panells, des del tesat de barres i l’ús de resines, fins al pas d’instal·lacions i la col·locació de vidres. Després, vam fer un altre assaig d’un dels panells més grans de la torre de Jesucrist, que, al mateix temps, servia per provar altres coses com, per exemple, l’especejament de la ceràmica de color que hi haurà a la cara interior de la torre i que glossa el contingut simbòlic de la creació de l’univers.

 

 

UN MATEIX SISTEMA, DIFERENTS MIDES

Que els panells més petits siguin els de les torres dels Evangelistes és a causa del fet que aquestes arrenquen amb tan sols 7,50 metres de diàmetre. Dividit entre 8 panells per nivell, en resulten unes dimensions de 3,04 x 3,56 metres en el cas dels més grans, situats a la base, i de 1,54 x 1,62 metres per als més petits, situats dalt de tot, on el diàmetre es redueix. Tenint en compte que les torres dels Evangelistes tenen 13 nivells, per a la construcció del conjunt de les 4 caldran un total de 416 panells. L’única excepció són els 8 panells que formen les portes dels ponts que connecten les torres dels Evangelistes amb la de Jesucrist i que s’han hagut de fer in situ.

Els panells de la torre de la Mare de Déu tenen unes dimensions força semblants a les dels Evangelistes. Tot i que el diàmetre a la base és molt major, d’uns 18 metres, en dividir-se en 14 mòduls aquests resulten ser de 3,56 x 3,38 metres en el cas dels més grans, situats a baix, i d’1,44 x 1,83 metres en el cas dels més petits, ubicats dalt de tot. La torre de la Mare de Déu té en total 19 pisos, però arrenca sobre les voltes de l’absis, a 60 metres d’altura; com que aquestes són inclinades, els primers nivells no tenen el cercle de panells complet. En total, la construcció de la torre de la Mare de Déu necessita 269 panells, dels quals 15 són fets in situ.

Tanmateix, els panells que clarament són més grans són els de la torre de Jesucrist. Aquesta arrenca amb un diàmetre d’uns 20 metres i, en dividir-se en només 12 mòduls, en resulten uns panells que van des dels 5,12 x 5,88 metres a la cota inferior, fins als 2,70 x 3,09 metres a la cota més alta. Amb els seus 12 nivells, en aquesta torre emprarem un total de 144 panells, 4 dels quals, corresponents a les portes dels ponts, són fets in situ.

 

 

Amb aquestes mides podem dir que els panells de la torre de Jesucrist són panells enormes. De fet, els més grans de la base superen les 24 tones de pes, que és el màxim que pot bellugar la nostra potent grua central. En aquests casos especials ha calgut dividir el panell en dos subpanells que es pugen a l’obra per separat. Per poder veure’ls al temple, caldrà esperar fins a finals d’any, moment en què està previst que s’iniciï la construcció de la torre més alta de la Sagrada Família.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *