Avís legal

Informació addicional sobre la recollida de dades de caràcter personal

El Reglament general de protecció de dades obliga els responsables del tractament dels fitxers que recullen dades de caràcter personal a facilitar informació addicional a la recollida de dades de caràcter personal. Al formulari de subscripció d’aquest blog es conté la informació bàsica sobre la recollida i el tractament de les dades facilitades, i en aquest apartat es recull la informació addicional:

1.- Identitat del responsable del tractament:

Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
Domicili social: carrer de Mallorca, 401. Barcelona, 08013.
Adreça electrònica de contacte: dades@sagradafamilia.org.
Dades registrals: inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 237-SE/F.
CIF: G-58302928.

2.- Finalitat del tractament:

La finalitat del tractament de les dades facilitades a través de la subscripció al blog és, per una part, la gestió de la subscripció, que comporta l’enviament d’informació relacionada amb el blog de forma regular i, per l’altra, la tramesa al titular de les dades, a través del correu electrònic facilitat, d’informació sobre la Basílica de la Sagrada Família que pugui ser del seu interès (informació sobre les visites guiades al temple, horaris, etc.).

La Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família conservarà les dades facilitades mentre no se’n sol·liciti la supressió per part del titular.

3.- Legitimació per al tractament:

Tant el tractament de les dades facilitades per a la participació en el blog com el tractament per a la tramesa, al correu electrònic sol·licitat, d’informació sobre la Basílica de la Sagrada Família estan basats en el consentiment que se sol·licita en el moment de facilitar les dades.

4.- Destinataris de les dades recollides:

Les dades facilitades únicament seran tractades per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família i, per tant, no es comunicaran ni cediran a cap altra entitat excepte que sigui obligatori per llei.

5.- Drets que poden exercir els afectats:

Les persones que facilitin les seves dades personals a través d’aquest blog poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran així mateix sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de les reclamacions. La limitació del tractament de les dades només es podrà sol·licitar quan:

  • L’interessat ha exercit els drets d’oposició o rectificació i la Fundació està en procés de determinar si és procedent atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, cosa que determinaria la supressió o esborrament de les dades, però l’interessat s’hi oposa.
  • Les dades ja no són necessàries, però l’interessat en sol·licita la limitació perquè les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per últim, els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades, cosa que possibilita rebre les dades proporcionades per l’interessat durant l’ús del blog en un format estructurat que permeti a l’interessat tant emmagatzemar-les com transmetre-les a un altre responsable del tractament.

L’exercici dels drets anteriors es podrà dur a terme adreçant-se per escrit (adjuntant una còpia del DNI) al Departament de Serveis Corporatius, Àrea d’Administració i Finances, de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, situat a Barcelona, carrer de Sicília, 286, baixos (CP 08013). Per exercir els seus drets, els interessats també poden enviar un missatge a l’adreça dades@sagradafamilia.org i adjuntar una còpia escanejada del DNI per identificar-se.

Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, enviant un correu a l’adreça dades@sagradafamilia.org amb la indicació «No vull rebre comunicacions comercials».

6.-Propietat intel·lectual

La Junta Constructora comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel•lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials, els textos i els logotips són titularitat de la Junta Constructora o han estat cedits o llicenciats a favor de la Junta Constructora i, en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia formalitzada per escrit de la Junta Constructora.

7.- Galetes (cookies)

El portal www.sagradafamilia.org utilitza galetes per facilitar la navegació a l’usuari. Les galetes emprades pel portal no registren dades de l’usuari, sinó que es limiten a facilitar la baixada de les imatges del portal a partir del segon accés.

Més informació sobre les galetes aquí.

8.- Enllaços (links)

La Junta Constructora ha d’autoritzar expressament i per escrit l’establiment d’enllaços d’un altre portal adreçats al portal www.sagradafamilia.org.

L’establiment d’un enllaç del portal www.sagradafamilia.org a un altre portal no implica que la Junta Constructora accepti ni aprovi els continguts del portal enllaçat. Tot i així, i en compliment de la normativa vigent, si la Junta Constructora adverteix qualsevol contingut il•legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

VIII. Crèdits

Autors de les fotografies del portal:

© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família/ Pep Daudé i Prat. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.

© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família/ Alex Edo i Sobrino. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.

© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.